MTech 
Bedrijf Downloads Links Voorwaarden Contact
Zoek
uw type
cylinder
Kies
uw type
gasmengsel

zoek
Naam gas
Chemische formule
Concentratie Inhoud
in gasliter
Balance gas Valve &
controllers
Type Gas & Concentration & Balance gas N2 Inhoud
in gasliter
Valve &
controllers
Molenstraat 84
B-2640 Mortsel
M +32 (0)474 67 18 82
F +32 (0)3 457 77 17
Safety Symbolen
symbols
schadelijkgiftigbijtendontvlambaarontplofbaaroxiderendmilieugevaarlijk
Gassen
Enkelvoudige en
meervoudige
gasmengsels
 
 
Bijtend

Bijtend (C)

Een stof of preparaat wordt als bijtend ingedeeld indien:
  • deze stof of dit preparaat, aangebracht op de gezonde en ongeschonden huid van een proefdier, het huidweefsel van ten minste één dier over de volledige dikte aantast of
  • de indeling kan worden gebaseerd op de resultaten van gevalideerde in vitro-testen of
  • het resultaat bijvoorbeeld op grond van sterk zure of basische reacties te voorspellen is (pH moet 2 of kleiner of 11,5 of groter zijn); indien de extreme pH-waarde de basis vormt van de indeling kan ook rekening worden gehouden met de potentiële zuur- of basecapaciteit; indien op basis van de potentiële zuur- of basecapaciteit vermoed wordt dat de stof of het preparaat niet bijtend is, dient ter bevestiging een test — bij voorkeur een passende gevalideerde in vitro test — te worden uitgevoerd; de potentiële zuur- of basecapaciteit kan niet als enig argument worden gebruikt om een stof of preparaat niet als bijtend in te delen.
Steeds in combinatie met één van volgende R-zinnen:

In combinatie met R35

  • Indien, na aanbrengen op de gezonde en ongeschonden huid van een proefdier en blootstelling gedurende ten hoogste 3 minuten, het huidweefsel over de volledige dikte wordt aangetast, of indien een dergelijk resultaat voorspelbaar is of
  • indien de indeling uitsluitend op de extreme pH-waarde wordt gebaseerd.

In combinatie met R34

  • Indien, na aanbrengen op de gezonde ongeschonden huid van een proefdier en blootstelling gedurende ten hoogste 4 uur, het huidweefsel over de volledige dikte wordt aangetast, of indien een dergelijk resultaat voorspelbaar is of
  • organische waterstofperoxiden, behalve wanneer het tegendeel kan worden bewezen.
Material Safety
Data Sheets (MSDS)
© www.wit-zwart.be
& www.ithink.be