MTech 
Bedrijf Downloads Links Voorwaarden Contact
Zoek
uw type
cylinder
Kies
uw type
gasmengsel

zoek
Naam gas
Chemische formule
Concentratie Inhoud
in gasliter
Balance gas Valve &
controllers
Type Gas & Concentration & Balance gas N2 Inhoud
in gasliter
Valve &
controllers
Molenstraat 84
B-2640 Mortsel
M +32 (0)474 67 18 82
F +32 (0)3 457 77 17
Safety Symbolen
symbols
schadelijkgiftigbijtendontvlambaarontplofbaaroxiderendmilieugevaarlijk
Gassen
Enkelvoudige en
meervoudige
gasmengsels
 
 
Milieugevaarlijk

Milieugevaarlijk (N)

1. Aquatisch milieu

In combinatie met R50

Acute toxiciteit:
 • 96 h LC50 (voor vissen) ≤ 1 mg/l of
 • 48 h EC50 (voor Daphnia) ≤ 1 mg/l of
 • 72 h IC50 (voor algen) ≤ 1 mg/l

In combinatie met R50/53

Acute toxiciteit:
 • 96 h LC50 (voor vissen) ≤ 1 mg/l of
 • 48 h EC50 (voor Daphnia) ≤ 1 mg/l of
 • 72 h IC50 (voor algen) ≤ 1 mg/l
en
 • de stof is niet gemakkelijk afbreekbaar of
 • de log Pow ≥ 3,0 (tenzij de experimenteel bepaalde BCF ≤ 100)

In combinatie met R51/53

Acute toxiciteit:
 • 1 mg/l < 96 h LC50 (voor vissen) ≤ 10 mg/l of
 • 1 mg/l < 48 h EC50 (voor Daphnia) ≤ 10 mg/l of
 • 1 mg/l < 72 h IC50 (voor algen) ≤ 10 mg/l
en
 • de stof is niet gemakkelijk afbreekbaar of
 • de log Pow ≥ 3,0 (tenzij de experimenteel bepaalde BCF ≤ 100)
2. Niet-aquatisch milieu

In combinatie met R54, R55, R56, R57 of R58

Stoffen en preparaten die op basis van de beschikbare gegevens met betrekking tot hun toxiciteit, persistentie, accumulatievermogen en hun voorspelde of waargenomen gedrag en uiteindelijke plaats en vorm in het milieu een direct of lange-termijn en/of vertraagd gevaar kunnen vormen voor de structuur en/of werking van andere dan aquatische ecosystemen.

In combinatie met R59

Stoffen die op basis van de beschikbare gegevens met betrekking tot hun eigenschappen en hun voorspelde of waargenomen gedrag en uiteindelijke plaats en vorm in het milieu een gevaar kunnen vormen voor de structuur en/of werking van de ozonlaag.Material Safety
Data Sheets (MSDS)
© www.wit-zwart.be
& www.ithink.be