MTech 
Bedrijf Downloads Links Voorwaarden Contact
Zoek
uw type
cylinder
Kies
uw type
gasmengsel

zoek
Naam gas
Chemische formule
Concentratie Inhoud
in gasliter
Balance gas Valve &
controllers
Type Gas & Concentration & Balance gas N2 Inhoud
in gasliter
Valve &
controllers
Molenstraat 84
B-2640 Mortsel
M +32 (0)474 67 18 82
F +32 (0)3 457 77 17
Safety Symbolen
symbols
schadelijkgiftigbijtendontvlambaarontplofbaaroxiderendmilieugevaarlijk
Gassen
Enkelvoudige en
meervoudige
gasmengsels
 
 
Ontplofbaar

Ontplofbaar (E)

Stoffen en preparaten in vaste, vloeibare, pasta- of gelatineachtige toestand, die ook zonder de inwerking van zuurstof in de lucht exotherm kunnen reageren, hierbij snel gassen ontwikkelen en onder bepaalde (proef)voorwaarden detoneren, snel explosief verbranden of door verhitting bij gedeeltelijke afsluiting ontploffen.

Steeds in combinatie met één van volgende R-zinnen:

In combinatie met R2

Stoffen en preparaten met de hierboven vermelde kenmerken maar met uitzondering van de stoffen hieronder vernoemd.

In combinatie met R3

Bijzonder gevoelige stoffen en preparaten zoals zouten van pikrinezuur of PETN.Material Safety
Data Sheets (MSDS)
© www.wit-zwart.be
& www.ithink.be