MTech 
Bedrijf Downloads Links Voorwaarden Contact
Zoek
uw type
cylinder
Kies
uw type
gasmengsel

zoek
Naam gas
Chemische formule
Concentratie Inhoud
in gasliter
Balance gas Valve &
controllers
Type Gas & Concentration & Balance gas N2 Inhoud
in gasliter
Valve &
controllers
Molenstraat 84
B-2640 Mortsel
M +32 (0)474 67 18 82
F +32 (0)3 457 77 17
Safety Symbolen
symbols
schadelijkgiftigbijtendontvlambaarontplofbaaroxiderendmilieugevaarlijk
Gassen
Enkelvoudige en
meervoudige
gasmengsels
 
 
Oxiderend

Oxiderend (O)

Stoffen en preparaten die bij aanraking met andere stoffen, met name ontvlambare stoffen, sterk exotherm reageren. Steeds in combinatie met één van volgende R-zinnen:

In combinatie met R7

Organische peroxiden, die ook zonder in contact te komen met andere brandbare stoffen ontvlambare eigenschappen hebben.

In combinatie met R8

Andere oxiderende stoffen en preparaten, inclusief anorganische peroxiden die bij contact met brandbaar materiaal brand kunnen veroorzaken of de kans op brand kunnen verhogen.

In combinatie met R9

Andere stoffen en preparaten, inclusief anorganische peroxiden, die ontplofbaar worden na menging met brandbaar materiaal zoals bepaalde chloraten.Material Safety
Data Sheets (MSDS)
© www.wit-zwart.be
& www.ithink.be